Streek Bulletin

Wat is Streek Bulletin ?

Streek Bulletin is een overkoepelende redactie waaronder enkele lokale redacties vallen. Deze redacties bestaan soms uit vrijweiliggers en soms gaat het om een commerciële redactie. De bij streek Bulletin aangesloten redacties worden door ons ondersteund in het opzetten en onderhouden van een lokale nieuws redactie. De redacties en de bijbehorende Bulletin website’s zijn gemeente gebonden. Een redactie brengt dus alleen het lokale nieuws wat in verbant staat met het gebied wat onder de gemeente valt van de betreffende redactie. Elke gemeente waar er dus een Bulletin redactie actief is word voorzien van een nieuws media die vaak ook het kleinere nieuws brengt wat veel mainstream media laten liggen. Door dat Streek Bulletin de krachten van al deze lokale nieuws redactie’s bundelt versterken zij elkaar.

Artikel of persbericht aanleveren

U kunt bij elke redactie van Bulletin een artikel of een persbericht aanleveren. Dit kunt u per email sturen naar : redactie@streekbulletin.nl of  direct naar de betreffende redactie insturen via de online insturen pagina. 

Kan ik mij ook aansluiten bij Streek Bulletin ?

Het antwoord hier op is meestal ja. Natuurlijk vragen wij wel een bepaalde inzet van jouw en je eventuele collega’s. Echter binnen de richtlijnen van Streek Bulletin word je vrij gelaten om naar eigen inzicht invulling te geven aan jouw Bulletin pagina. Meer informatie hier over vind je hier >> Start een Bulletin.